Законодавство та інформація

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2018 №465 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.07.2019 №260 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. №1272 «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення»

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 28 жовтня 2020 року №213 «Про затвердження Критеріїв визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 04 січня 2021 за №9/35631