Спеціальне використання природних ресурсів (водних біоресурсів) у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

           Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється відповідно до вимог законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», а також  постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 №459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення» (зі змінами та доповненнями).

            Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обґрунтуванням  потреби в цих ресурсах та погоджується з органами, визначеними статтею 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

            Дії щодо погодження видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів вчиняються без залучення особи, що звернулася за одержанням дозволу, в межах строку, встановленого для видачі дозволу.

            Для здійснення погодження орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, не пізніше дня, що настає за днем одержання клопотання (заявки) від заявника, надсилає його копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним статтею 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», та встановлює строк розгляду зазначених документів.

            За результатами розгляду документації, надісланої на погодження, органи, зазначені у статті 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають органу, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів.

            У разі ненадання органами, зазначеними у статті 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», погодження протягом встановленого строку вважається, що клопотання (заявка) погоджене.

 

Перелік документів, необхідних для надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів  (водних біоресурсів) у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

1) Заява суб’єкта звернення (фізична особа, суб’єкт господарюва ння, юридична особа) про надання адміністративної послуги встановленого зразка, заповнена належним чином;

2) Клопотання (заявка) природокористувача з обґрунтуванням потреби в ресурсах у межах затвердженого в установленому порядку ліміту.  

Підстави для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів (водних біоресурсів) у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

  1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.
  2. Відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
  3. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, даних суб'єктом недостовірних відомостей;
  4. Порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.