23.11.2021

Інформація щодо Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»

Круглий стіл 1 Проблемні питання та позитивний досвід у розроблені Регіональних  планів управління відходами та шляхів їх подалання

Високий рівень утворення відходів та низькі показники їх використання як вторинної сировини призводять до поглиблення екологічної кризи і загострення соціально-економічної ситуації як в країні в цілому, так і зокрема на території Одеської області.

З метою вирішення критичної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів між Україною та Європейським Союзом  підписна угода про асоціацію, в рамках якої  розроблена та реалізується Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року (далі – Стратегія), яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 820-р.

          Одним з основних напрямків реалізації цієї Стратегії є розробка Регіональних планів управління відходами до 2030 року.

         Дорученням голови обласної державної адміністрації від 22.08.2019 № 1023/А-2019 утворено робочу групу з питань розроблення регіонального плану управління відходами (зі змінами від 25.06.2021  № 654/од-2021).

           Пунктом 4.3 Одеської регіональної комплексної програми з охорони довкілля на 2020-2021 роки були передбачені заходи з розробки Регіонального плану управління відходами в Одеській області до 2030 року за рахунок коштів обласного бюджету.

 Департаментом здійснені заходи з проведення публічних закупівель по зазначеній послузі (Розробка Регіонального плану управління відходами на території Одеської області до 2030 року).

 У червні 2020 року в рамках електронного аукціону по лоту «Розробка Регіонального плану управління відходами на території Одеської області до 2030 року» здійснено розкриття тендерних пропозицій, за результатами розгляду та оцінки яких визначено переможця процедури закупівлі. Підписано договір з фірмою-переможцем  щодо розробки зазначеного плану ТОВ «Укрресурс-2011».

Станом на сьогодні розроблено Регіональний   план управління відходами на території Одеської області до 2030 року, який затверджено на місцевому рівні розпорядженням Голови Одеської обласної державної адміністрації.

В Регіональному   плані  управління відходами в Одеській області до 2030 року проаналізовано існуючу систему управління відходами,  запропоновано сценарій розвитку системи управління відходами, в якому відображено поділ області на  5 кластерів, впровадження інфраструктури роздільного збирання відходів з обов’язковим вилученням небезпечних компонентів твердих побутових відходів в усіх населених пунктах області,  встановлення пунктів підготовки вторинної сировини, побудування сміттєсортувальних станцій,   сміттєперевантажувальних станцій та регіональних комплексів управління відходами, які передбачатимуть технологію  механіко-біологічного оброблення відходів.

При розроблені Регіонального  плану  управління відходами в Одеській області до 2030 року проблематичними було проаналізувати реальні обсяги утворення відходів, оскільки державний облік та статистика відходів в Одеській області та в цілому в Україні мають суттєві недоліки. Зокрема щорічно на території  Одеській області утворюється  близько 6,0 млн. м3 твердих побутових відходів, однак за даними 1-ТПВ цей показник за останні роки зменшився більше ніж у два рази та склав за 2019 - 3,387 млн. м3, за  2020 рік -2,01 млн. м3, що свідчить про неналежне звітування суб’єктів господарювання у сфері поводження з твердими побутовими відходами, надані хибних даних або не наданні даних взагалі до органів виконавчої влади, а не про зменшення показника в результаті зменшення процесів утворення самих відходів.

Також слід зазначити, що на даний час проблематичним стане затвердження Регіонального  плану  управління відходами в Одеській області до 2030 року, оскільки відсутній Порядок затвердження.

Міністерством екології та природних ресурсів України було розроблено проект наказу «Про порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами», який було погоджено з центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями та підготовлено до подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Однак станом на сьогодні зазначений порядок не затверджено.

Разом з тим слід зазначити, що 21.07.2020 року Верховною Радою України прийнято в першому читанні проект Закону України «Про управління відходами» (далі – Закон)  (реєстраційний № 2207-1-д від 04.06.2020 року), яким передбачено запровадити узгоджену систему планування у сфері управління відходами (національний план-регіональні плани - місцеві плани - плани управління відходами підприємств, установ та організацій), встановити основні вимоги до розроблення планів управління відходами, їх структури, змісту, оцінки законопроекту до другого читання.

Так пунктом 6 статті 21 проєкту Закону до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами, належить  погодження регіональних планів управління відходами.

Таким чином, відповідний Порядок затвердження регіональних планів управління відходами  може бути затверджено лише після прийняття Закону України «Про управління відходами».  

Оскільки відсутній відповідний порядок затвердження Регіонального  плану  управління відходами в Одеській області до 2030 року, він не включається до Національного плану управління відходами до 2030 року та унеможливлює фінансування заходів з реалізації Плану з  державного бюджету.