Перелік ліцензіатів щодо поводження з небезпечними відходами стосовно яких винесено рішення про анулювання ліцензій