18.04.2016

З 1 квітня до 15 червня - "Період Тиші"

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» від 9 квітня 2015 року № 322 – VIIІ внесені зміни до статті   39 Закону України «Про тваринний світ», в якій зазначено, що у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).

 Підприємства, установи, організації  і   громадяни   при здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону середовища  існування,  умов розмноження і шляхів міграції тварин. При цьому  зазначені  суб’єкти  спільно  з  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища, центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері лісового   та   мисливського   господарства, органом місцевого самоврядування  вживають заходів щодо визначення місць розмноження диких   тварин  та своєчасно інформують населення про правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях.Також, статтею 40 Закону України «Про тваринний світ» визначено, що     підприємства, установи,  організації та громадяни зобов'язані вживати заходів для запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів,  у тому  числі  зберігання,  транспортування, застосування  небезпечних для тварин препаратів,  хімічних речовин та  сполук,  складування,  знищення,  захоронення  промислових   і побутових      відходів,   проведення  сільськогосподарських, лісогосподарських,  лісозаготівельних та інших робіт,  а також під час експлуатації електричної мережі та транспортних засобів. 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації просить  неухильно дотримуватись норм Закону України «Про тваринний світ». Водночас, наголошуємо, що за порушення вимог вищезазначених статей Закону України «Про тваринний світ» передбачена адміністративна відповідальність за статтею 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення.