13.09.2019

Щодо створення ландшафтних заказників загальнодержавного значення «Озеро Картал» та «Озеро Кагул»

Територія Дунай-Дністровського міжріччя є однією з найбільш заселених в Одеському регіоні і в той же час тут збереглися надзвичайно важливі території з рідкісними видами рослин та тварин, а також різними типами ландшафтів.

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, збереження у природному стані окремих унікальних природних утворень за ініціативою вчених Департаментом екології та природних ресурсів Одеської адміністрації у 2016-2019 роках проводилась робота щодо підготовки матеріалів проектів створення ландшафтних заказників загальнодержавного значення «Озеро Картал» загальною площею 2141,2 га та «Озеро Кагул» загальною площею 1411,0 га. 

Указом Президента України від 10.09.2019 №679/2019 «Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» ці території набули статус заповідних територій. Вони охоронятимуться як національне надбання, щодо яких встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Україна розглядає заповідні території як складову частину світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Території ландшафтних заказників представлені заплавами з великою кількістю рідкісних видів рослин, рослинних угруповань та тварин, занесених до Червоної книги України, Європейського списку, Зеленої книги України, Бернської конвенції. Озеро Картал відповідно до Рамсарської конвенції є водно-болотним угіддям міжнародного значення.

Надання зазначеним територіям природоохоронного статусу створить умови для збереження і відновлення генофонду флори і фауни, зокрема рідкісних, зникаючих видів, типових екосистем і біотопів, формування системи полігонів для моніторингу навколишнього природного середовища, сприятиме екологізації різних напрямків господарської діяльності, що здійснюються на цих територіях (водне, рибне господарство, випас худоби, туристична діяльність тощо), забезпечить підтримання загального екологічного балансу області, природної різноманітності ландшафтів Ренійського району Одеської області.

озеро Кагул

озеро Картал