14.11.2014

Щодо підтвердження повноважень осіб/їх представників

 

         Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) звертає увагу громадян та юридичних осіб на необхідність підтвердження особи та її повноважень (у разі якщо звертається представник) при зверненні до посадових осіб Департаменту.

         Документ, що посвідчує особу:

-         для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі;

-         для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;

-         для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

Повноваження законних представників (ст. 242 Цивільного кодексу України) підтверджуються документами, що встановлюють сам факт законного представництва - паспортом батьків, свідоцтвом про народження дитини, рішенням суду про усиновленням, призначення опікуном тощо.

В інших випадках повноваження представника посвідчуються довіреністю або договором.

 Довіреність фізичної особи може бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім'ї і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.

Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами.

Довіреність суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Якщо особа є уповноваженою на вчинення правочинів в силу закону, інших нормативних актів або установчих документів (як правило, але не виключно такою особою є керівник відповідної юридичної особи), оформлення довіреності на здійснення таких дій не є обов'язковим. В цьому випадку надається документ, що посвідчує особу, а також документи, які передбачають зазначені повноваження та посвідчують їх службове становище (Статут, протокол обрання, наказ про призначення на посаду тощо). Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, то подається документ, який підтверджує повноваження цього органу та розподіл обов'язків між членами колегіального органу (статут, засновницький договір, установчий акт, постанова про обрання посадових осіб тощо).

Посадові особи державних органів та органів місцевого самоврядування при зверненні до Департаменту свої повноваження можуть підтверджувати також службовим посвідченням встановленого зразка.