11.09.2018

Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду як шлях до збереження природних багатств Одеської області

Одеська область має унікальні, неповторні   природі території, в яких  збереглись яскраві дивовижні  види  флори та фауни. Території незайманої природи рідного краю неповторні, і тому потребують до себе особливої уваги людини.

Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ) є одним із основних пріоритетів екологічної політики України, про що свідчать Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 №2818-VI, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Указ Президента України від 21.10.2017 №381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду» та інші нормативні документи.

Саме створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можна назвати не лише основним, але і найбільш ефективним механізмом в процесі охорони природних екосистем, унікальних природних територій, ландшафтів та рідкісних видів рослин і тварин.

Забезпечення режиму території ПЗФ, здійснення заходів по відтворенню (відновленню) природних ресурсів суттєво примножує багатство місцевої флори та фауни. Створення заповідних територій забезпечує попередження правопорушень, засмічення і захаращення території, реалізує заходи з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників та хвороб, запобігає виникненню пожеж та інших надзвичайних ситуацій тощо.

Освітньо-виховна діяльність на територіях ПЗФ сприяє підвищенню рівня екологічної культури місцевого населення і відвідувачів та відіграє важливу роль у вихованні місцевої молоді та екологічному інформуванні населення шляхом проведення просвітницької роботи серед дошкільних та шкільних закладів, випуску буклетів, часописів, фільмів, книг, посібників тощо.

Рекреаційна діяльність на території ПЗФ є прямою інвестицією в економічний розвиток регіону. Вона здійснюється шляхом створення сприятливих умов для відпочинку відвідувачів, включає різноманітне облаштування екологічних та туристичних маршрутів, а також зон відпочинку; організацію екологічних таборів для школярів та молоді; залучення місцевого населення до рекреаційної діяльності.

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації постійно проводиться робота щодо розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області.

В порядку, визначеному статтями 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та відповідно до наукових обґрунтувань, підготовлених науковцями в рамках проекту Європейського союзу MIS ETC 1718 «Консолідація мережі природоохоронних територій для збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону дельти Дунаю та нижнього Прута – PAN NATURE», Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації забезпечено подання до Міністерства екології та природних ресурсів України матеріалів проектів створення ландшафтних заказників загальнодержавного значення «Озеро Кагул» та «Озеро Картал» на території Ренійського району Одеської області для підготовки відповідного Указу Президента України.

Продовжується робота щодо створення національного природного парку «Куяльницький» - на територіях Біляївського, Іванівського, Лиманського районів Одеської області і м. Одеса, національного природного парку «Тарутинський степ» на території Тарутинського району Одеської області та 9 заказників на територіях Арцизького, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Березівського, Тарутинського, Ренійського районів Одеської області.

Створення вказаних об’єктів дозволить збільшити площу природно-заповідного-фонду Одеської області орієнтовно на 28,2 тис. га, сприятиме розвитку організованих форм рекреації і туризму, екологічної освіти, збереженню традиційних форм раціонального природокористування і сталого розвитку природно-територіального комплексу.

Природні території – одне з найцінніших багатств Одеської області. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо успіху в роботі, направленій на збереження цих територій, щоб наступні покоління українців мали можливість милуватися мальовничими куточками  дикої природи, а  туристи  пізнати красу та велич неповторних краєвидів Одеської області!

ОЗЕРО КАГУЛ

 

ОЗЕРО КАРТАЛ