30.09.2013

Прес-конференція 27.09.2013

                                                                              Прес-конференція                                                                                     

 «Регіональні програми з охорони довкілля як інструмент цілісної інтегрованої екологічної політики області»

За участю директора Департаменту  екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Дацюк Валентини Миколаївни

 

В області з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів розробляються і приймаються регіональні програми з питань охорони довкілля. Програми відповідають стратегічному напряму природоохоронної діяльності області і є складовою комплексного екологічного управління.

На поточний період на обласному рівні діють сім регіональних програм, які разом з іншими пріоритетними заходами передбачають також вирішення питань щодо стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища області.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації контролює виконання природоохоронних заходів, які передбачені наступними регіональними програмами:

Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2009-2013 роки, затверджена рішенням обласної ради від 11.09.2009 року № 917-V. Заходи Програми спрямовані на досягнення ресурсно-екологічної безпеки, охорони та поліпшення стану  довкілля в регіоні, забезпечення конституційних прав громадян на сприятливе навколишнє середовища, створення передумов переходу до сталого розвитку регіону. Питання будівництва природоохоронних об'єктів, спрямованих на зниження рівня забруднення довкілля, залишаються пріоритетними та актуальними.

Регіональна програма збереження та відтворення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 роки, затверджена рішенням обласної ради від 28.10.2011 р. №  207-VІ. Мета Програми полягає у проведенні регіональної політики, спрямованої на збалансоване використання водних ресурсів та земель водного фонду у басейні Куяльницького лиману, забезпечення відновлення  ландшафтного та біологічного розмаїття. Протягом 2012-2013 років науковими закладами Одеської області виконані науково-дослідні роботи, за результатами яких оптимальним варіантом виправлення ситуації визнано заповнення лиману морською водою. Проводиться робота з організації розробки проектно-кошторисної документації спорудження гідротехнічної споруди з’єднання лиману і моря, проведення розчистки русла річки Великий Куяльник. Вирішується питання фінансування цих робіт з Державного бюджету України.

Програма  формування національної екологічної мережі  в Одеській області на 2005-2015 роки, затверджена рішенням обласної ради  від 18.11.2005 року № 705 – IV. В рамках виконання Програми формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки в області затверджено Схему регіональної екомережі Одеської області та виконано її деталізацію на крупномасштабних планах землекористування по чотирнадцяти адміністративним районам. З метою охорони, збереження та відтворення рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин затверджено Перелік видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області, та Положення про нього (рішення обласної ради від 18.02.2011 № 90-УІ).  Для збереження унікальних природних комплексів і розвитку природно-заповідного фонду створено тринадцять нових об’єктів, завдяки чому частку природно-заповідного фонду збільшено до 4,57% від загальної площі області при запланованій до 2015 року на рівні 5%. Створено інтерактивну ГІС-систему природно-заповідного фонду Одеської області, а також первинну кадастрову документацію для сорока дев’яти  об’єктів природно-заповідного фонду.