21.06.2019

Опустелювання - екологічна проблема, яку необхідно попередити

Опустелювання – це один з найбільш тривожних світових процесів деградації навколишнього середовища у посушливих, напівпосушливих і сухих районах у результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини. Це не природне явище, а штучне, через різноманітні антропогені чинники, а саме пов'язані з деградацією ґрунтів, підвищеним рівнем розораності сільськогосподарських угідь до 70%, порушенням науково-обґрунтованих сівозмін, забрудненням ґрунтів важкими металами, у тому числі внаслідок впливу основних забруднювачів.

17 червня 1995 року Генеральна Асамблея проголосила «Всесвітнім днем боротьби з опустелюванням і посухою». Державам пропонувалося присвячувати Всесвітній день підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками посухи та про хід здійснення Конвенції по боротьбі з опустелюванням. Цього року він проходить під гаслом «Вирощуємо майбутнє разом!».

В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу.

Виходячи з ситуації в Україні та беручи до уваги міжнародні процеси, урядом країни впродовж останніх років було прийнято ряд важливих нормативно-правових актів. Серед них Концепція боротьби з деградацією земель та опустелюванням (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024), Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271), створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням (постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20).

У лютому 2019 року Верховна Рада України схвалила Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон України від 28.02.2019 №2697-VIII), до стратегічних завдань якої віднесено «забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель…».

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості ґрунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійнонебезпечних земель, впровадження ґрунтозахисно-меліоративної та агроландшафтної організації території. З метою боротьби з посухами на території області необхідно впроваджувати зрошування та меліорацію.

Важливим аспектом у вирішенні даної проблеми є збільшення площі природно-заповідного фонду, що на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань країни.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації закликає органи місцевої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,  інших зацікавлених сторін долучитися до охорони земель з метою збереження їх для майбутніх поколінь та провести відповідну просвітницьку, інформаційну кампанію (тематичні семінари, виставки, зустрічі)