16.05.2016

Формування екологічної мережі Одеської області

З метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, забезпечення здатності екосистем до відновлення, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття утворюється екологічна мережа. Вона являє єдину територіальну систему, яка включає природні комплекси, що підлягають особливій охороні: території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території, також інші території, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1196 затверджено Порядок включення територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі.

Прийняття цього документу є важливою подією у сфері формування національної екомережі – переліки міститимуть конкретну інформацію про складові структурних елементів екомережі, включаючи їх назву, місце розташування, межі та орієнтовну площу, що сприятиме ефективному управлінню і функціонуванню екомережі, визначенню правового статусу її елементів та забезпечуватиме використання земель, що входять до складу екомережі, за їх цільовим призначенням. Включені до переліків території та об’єкти екомережі вноситимуться в Державний земельний кадастр, містобудівну та землевпорядну документацію.

Включення територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, до переліку територій та об’єктів екомережі не призводить до зміни режиму їх охорони та використання, визначеного відповідно до закону.

З метою включення територій та об'єктів екомережі до переліків органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадяни та їх об'єднання подають природоохоронним органам клопотання про включення території чи об'єкта екомережі до переліку.

У клопотанні зазначаються назва, місце розташування, орієнтовна площа території чи об'єкта екомережі, що пропонується включити до переліку, із зазначенням можливої належності до ключової, сполучної, буферної або відновлюваної території та значення (загальнодержавне чи місцеве), стисла характеристика природоохоронної цінності з точки зору збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і забезпечення просторової цілісності екомережі.

Закликаємо органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадян та їх об’єднання долучитися до процесу формування екологічної мережі і надавати Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної адміністрації клопотання про включення цінних територій та об’єктів до переліків екомережі.

Позитивне ставлення та сприяння розвитку концепції екомережі з боку громадськості – єдиний шлях до створення, збереження та раціонального використання екомережі в Україні. У процесах формування екомережі значну роль повинні відігравати інститути громадянського суспільства, яка полягає, передусім, у забезпеченні якісної взаємодії суспільства та виконавчої влади.