03.02.2014

2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютого- Всесвітній день водно-болотних угідь.Відзначається у день підписання Рамсарської конвенції, повна назва якої – "Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів". Україна є одним із 168 членів – договірних сторін Конвенції, які взяли на себе зобов'язання надати до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення хоча б одне своє угіддя та взяти його під охорону.  

В цілому Україна має досить важливі водно -болотні угіддя. 4 % її території вкриті поверхневими водами (річками , озерами , водосховищами , ставками і т.д.) , а відкриті заболочені землі складають 1,6 %. Україна має великі морські акваторії , які відіграють надзвичайно важливу екологічну роль, зокрема під час міграцій птахів. Питання охорони , використання і відтворення водно -болотних екосистем регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та « Водним кодексом України ». Зокрема , взято під охорону прибережні смуги ( шириною від 25 до 100 м. Залежно від величини річки чи водойми , але не менше 2 км прибережної зони ) , створюються водоохоронні зони , а найцінніші природні комплекси заповідаються .

Серед 22 водно -болотних угідь України в Одеській області розташовані 8 . Їх охорона регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 р. № 935 « Про заходи щодо охорони водно -болотних угідь , що мають міжнародне значення ».

Відповідно до Закону України « Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» передбачено введення нових водно -болотних угідь міжнародного значення , як і включений в заповідні ряд інших цінних водно -болотних масивів . З метою охорони та збереження водно -болотних угідь в Одеській області ведеться робота з надання цим територіям статусу природно- заповідних територій і об'єктів.

У 2014 році за пропозицією Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом "Водно-болотні угіддя та сільське господарство: партнери для розвитку".